Vem uppfann sprutnålen?

Olika former av intravenös injektion och infusion har funnits så långt tillbaka som i slutet av 1600-talet. Det var emellertid inte förrän 1853 som Charles Gabriel Pravaz och Alexander Wood utvecklade en tillräckligt nål för att genomtränga huden. Sprutan var den första anordningen som användes för att injicera morfin som smärtstillande medel. Genombrottet eliminerade också många av de tekniska svårigheterna för dem som experimenterar med blodtransfusion.

Dr Wood för att utveckla den universellt användbara injektionssprutan med sin ihåliga, spetsiga nål. Han kom på uppfinningen efter att ha experimenterat med en ihålig nål för administrering av läkemedel och fann att metoden inte nödvändigtvis var begränsad till administrering av opiater.

Så småningom kände han sig säker på att publicera en kort artikel i Edinburgh Medical and Surgical Review med titeln ”En ny metod för att behandla neuralgi genom direkt applicering av opiat på de smärtsamma punkterna.” Ungefär samtidigt gjorde Charles Gabriel Pravaz, Lyon, en liknande spruta som snabbt kom till användning under operationer under namnet “Pravaz spruta.”

En kort tidslinje för engångssprutor

  • Arthur E. Smith fick åtta amerikanska patent för engångssprutor 1949 och 1950.
  • 1954 skapade Becton, Dickinson och Company den första massproducerade engångssprutan och nålen producerad i glas. Det utvecklades för Dr. Jonas Salks massadministration av det nya Salk poliovaccinet för en miljon amerikanska barn.
  • Roehr Products introducerade en plastinjektionsspruta för engångsbruk, kallad Monoject 1955.
  • Colin Murdoch, en apotekare från Timaru, Nya Zeeland, patenterade en plastinjektionsspruta för att ersätta glissprutan 1956. Murdoch patenterade totalt 46 uppfinningar, inklusive ett tyst inbrottslarm, automatiska sprutor för vaccinering av djur, den barnsäkra flaskan och lugnande pistol. 
  • 1961 introducerade Becton Dickinson sin första injektionsspruta av plast, Plastipak.
  • Den afroamerikanska uppfinnaren Phil Brooks fick ett amerikanskt patent på en engångsspruta den 9 april 1974.

Sprutor för vaccinationer 

Benjamin A. Rubin krediteras för att ha uppfunnit den "förlängda vaccinations- och testnålen" eller vaccinationsnålen. Detta var en förfining till den konventionella sprutnålen.

Dr Edward Jenner utförde den första vaccinationen. Den engelska läkaren började utveckla vacciner genom att studera kopplingen mellan smittkoppor och cowpox, en mildare sjukdom. Han injicerade en pojke med cowpox och fann att pojken blev immun mot smittkoppor. Jenner publicerade sina resultat 1798. Inom tre år hade så många som 100 000 människor i Storbritannien vaccinerats mot koppar. 

Alternativ till sprutor 

Mikronålen är ett smärtfritt alternativ till nålen och sprutan. En kemiteknisk professor från Georgia Institute of Technology med namnet Mark Prausnitz samarbetade med elektrotekniker Mark Allen för att utveckla den prototypa mikronedda enheten.

Det består av 400 kiselbaserade mikroskopiska nålar - vardera bredden på ett mänskligt hår - och ser ut som nikotinlappen som används för att hjälpa människor att sluta röka. Dess små, ihåliga nålar är så små att all medicinering kan levereras genom huden utan att nå nervcellerna som skapar smärta. Mikroelektronik inom enheten styr tid och dosering av det levererade läkemedlet.

En annan leveransenhet är Hypospray. Tekniken utvecklades av PowderJect Pharmaceuticals i Fremont, Kalifornien, och använder trycksatt helium för att spraya torrpulvermediciner på huden för absorption.