Varför spanska kallas ibland kastiljanska

Spanska eller castilianska? Du kommer att höra båda termerna som används för att hänvisa till språket som har sitt ursprung i Spanien och spridit sig till större delen av Latinamerika. Detsamma gäller i spansktalande länder, där deras språk kan kallas antingen español eller castellano.

För att förstå varför krävs en kort titt på hur det spanska språket utvecklades till sin nuvarande form. Det vi känner som spanska är främst ett derivat av latin, som anlände till den iberiska halvön (halvön som inkluderar Spanien och Portugal) för cirka 2000 år sedan. På halvön antog latin några av de inhemska språkens ordförråd och blev vulgär latin. Halvöns variation av latin blev ganska väl förankrad, och med olika förändringar (inklusive tillägg av tusentals arabiska ord), överlevde den långt in i det andra årtusendet.

Variant av latin framkom från Kastilien

Av mer politiska skäl än språkliga sprider dialekten av vulgär latin som var vanlig i det som nu är den norra centrala delen av Spanien, som inkluderar Kastilien, spridd över hela regionen. På 1200-talet stödde kung Alfonso ansträngningar som översättning av historiska dokument som hjälpte dialekten, känd som kastiliansk, att bli standarden för utbildad användning av språket. Han gjorde också den dialekten till det officiella språket för regeringens administration.

När senare härskare drev morerna från Spanien, fortsatte de att använda castilianska som den officiella tungan. Att ytterligare stärka Castilians användning som språk för utbildade människor var Arte de la lengua castellana av Antonio de Nebrija, vad som kan kallas den första spanskspråkiga läroboken och en av de första böckerna som systematiskt definierar grammatiken i ett europeiskt språk.

Även om kastiljanska blev det primära språket i området som nu kallas Spanien, eliminerade dess användning inte de andra latinska baserade språken i regionen. Galiciska (som har likheter med portugisiska) och katalanska (ett av Europas stora språk med likheter med spanska, franska och italienska) används fortfarande i stort antal idag. Ett icke-latinskat språk, Euskara eller baskiska, vars ursprung fortfarande är oklart, talas också av en minoritet.

Flera betydelser för 'kastilianska'

På något sätt är dessa andra språk - galiciska, katalanska och Euskara - spanska språk och har till och med officiell status i sina regioner, så uttrycket kastiliansk (och oftare castellano) har ibland använts för att skilja det språket från de andra spanska språken.

Idag används uttrycket "Castilian" också på andra sätt. Ibland används den för att skilja den nord-centrala standarden för spanska från regionala variationer som Andalusien (används i södra Spanien). Ibland används det, inte helt noggrant, för att skilja spanska spanska från det i Latinamerika. Och ibland används det helt enkelt som ett synonym för spanska, särskilt när det hänvisas till den "rena" spanska som promulgerats av Royal Spanish Academy (som själv föredrog termen castellano i dess ordböcker fram till 1920-talet).

I Spanien, en persons val av termer att hänvisa till språket - castellano eller español - ibland kan ha politiska konsekvenser. I många delar av Latinamerika är det spanska språket rutinmässigt känt castellano hellre än español. Träffa någon som är ny och hon kan fråga dig "¿Hablas castellano?" hellre än "Talar du spanska?"för" Pratar du spanska?

Primära hemisfäriska skillnader på spanska

Eftersom engelsktalande ofta använder "Castilian" för att hänvisa till spanska i Spanien i kontrast till det i Latinamerika, kanske du är intresserad av att veta några av de största skillnaderna mellan de två. Tänk på att språket också varierar både i Spanien och bland latinamerikanska länder.

  • Spanjorerna brukar vosotros som flertalet av , medan latinamerikaner nästan universellt använder ustedes. I vissa delar av Latinamerika, särskilt Argentina och delar av Centralamerika, vos ersätter .
  • Leísmo är mycket vanligt i Spanien, inte så i Latinamerika.
  • Många skillnader i ordförråden skiljer hemisfärerna, även om vissa ordförråd, särskilt slang, och kan variera avsevärt inom enskilda länder. Bland de vanliga skillnaderna mellan Spanien och Latinamerika är de i det förra manejar används för att hänvisa till körning, medan latinamerikaner vanligtvis använder Conducir. Dessutom kallas en dator vanligtvis a computadora i Latinamerika men ordenador i Spanien.
  • I de flesta av Spanien, z (eller den c när det kommer före e eller jag) uttalas mycket som "th" i "tunn", medan det i de flesta av Latinamerika har "s" -ljudet.

Trots dessa skillnader kan modersmål i Spanien fritt prata med latinamerikaner och vice versa, särskilt om de undviker slang. I grader är skillnaderna ungefär jämförbara med skillnaderna mellan brittiska engelska och amerikanska engelska.