Att skriva datum på tyska

Skrivdatum kan skilja sig från språk till språk och ändras med varje sammanhang. Även om det lärs ut från första dagen i klassen när du skriver datumet på din sida, försummas ofta andra sätt att uttrycka datum. På tyska är det naturligtvis de grammatiska fallen som man måste se upp för när man skriver dessa datum.

Skriva dagen i ett brev

Stadt / stad, håla (acc.) 16.5.11
Bonn, den 16.5.11 Bonn, den sechszehnten fünften zweitausendelf.

Datum i andra skrivande sammanhang

 1. Ange veckodagen tillsammans med datum:
  Am Samstag, dem 5. Juni, blir er geboren.
  Samstag, den 5. juni.
 2. Anger inte veckodagen:
  Sie ist am 25. Juni geboren
  Heute haben wir den 25. juni. (Fünfundzwanzigsten)
  Heute ist der 25. Juni (fünfundzwanzigster)
 3. Anger från ett datum till ett annat utan att ange veckodag:
  vom 16. Mai bis zum 20. Mai.
 4. Anger från ett datum till ett annat medan du anger veckodag:
  Von Montag, dem 16. Mai, bis Freitag, dem 20. Mai.