Skriva meningar för nybörjare

Här är fyra typer av meningar för att börja skriva på engelska. Följ exemplet i varje typ av mening. Lär dig dessa symboler för att förstå varje typ av mening. Dessa symboler representerar delar av talet på engelska. Delar av tal är de olika typerna av ord på engelska.

Nyckel till symboler

S = ämne 

Ämnen inkluderar Jag du han hon det vi dem och namn på personer: Mark, Mary, Tom, etc.. eller typer av människor: barn, studenter, föräldrar, lärare osv.

V = verb 

Enkla meningar använder verbet "vara" som: Jag är en lärare. / De är roliga. Verber berättar också vad vi gör: spela / äta / köra osv. eller vad vi tycker: tro / hoppas / vill osv.

N = substantiv 

Substantiv är föremål som böcker, stol, bild, dator osv. Substantiv har enkla och plurala former: bokböcker, barnbarn, bilbilar osv.

Adj = Adjektiv

Adjektiv berättar hur någon eller något är. Till exempel: stor, liten, lång, intressant osv. 

Prep P = Prepositionsfras

Prepositioneringsfraser säger oss var någon eller något är. Prepositioneringsfraser är ofta tre ord och börjar med en preposition: Till exempel: i huset, i butiken, på väggen osv.

() = Parenteser

Om du ser något inom parentes () kan du använda typen av ord eller lämna det ut.

Börja med Easy: Meningar med substantiv

Här är den första typen av enkel mening. Använd verbet "to be". Om du har ett objekt, använd 'a' eller 'an' före objektet. Om du har mer än ett objekt, använd inte 'a' eller 'an'.

S + vara + (a) + N

jag är en lärare.
Hon är en student.
De är pojkar.
Vi är arbetare.

Övning: Fem meningar med substantiv

Skriv fem meningar med substantiv på ett papper.

Nästa steg: Mening med adjektiv

Nästa typ av mening använder ett adjektiv för att beskriva ämnet för en mening. Använd inte "a" eller "an" när meningen slutar i ett adjektiv. Ändra inte formen på adjektivet om ämnet är flertal eller singular.

S + be + Adj

Tim är lång.
De är rika.
Det här är lätt.
Vi är glada.

Övning: Fem meningar med adjektiv

Använd adjektiv för att skriva fem meningar. 

Kombinera: Setningar med adjektiv + substantiv

Därefter kombinerar du de två typerna av meningar. Placera adjektivet före substantivet som det modifierar. Använd 'a' eller 'an' med singulära föremål, eller ingenting med pluralföremål.

S + vara + (a, an) + Adj + N

Han är en lycklig man.
De är roliga studenter.
Mary är en sorglig tjej.
Peter är en bra far.

Övning: Fem meningar med adjektiv + substantiv

Använd adjektiv + substantiv för att skriva fem meningar. 

Lägg till formuleringsfraser till dina meningar

Nästa steg är att lägga till korta prepositioner för att berätta var någon eller något är. Använd 'a' eller 'an' eller använd 'the' före ett substantiv eller adjektiv + substantiv om objektet är singular och specifikt. 'Den' används när något specifikt förstås av den person som skriver och den som läser meningen. Lägg märke till att vissa meningar är skrivna med adjektiv och substantiv, och andra utan.

S + be + (a, an, the) + (adj) + (N) + Prep P

Tom är i rummet.
Mary är kvinnan vid dörren.
Det ligger en bok på bordet.
Det finns blommor i vasen.

Övning: Fem meningar med formuleringsfraser

Använd prepositioner för att skriva fem meningar. 

Börja använda andra ord

Slutligen, använd andra verb än "vara" för att uttrycka vad som händer eller vad människor tycker.

S + V + (a, an,) + (adj) + (N) + (Prep P)

Peter spelar piano i vardagsrummet.
Läraren skriver meningar på tavlan.
Vi äter lunch i köket.
De köper mat i stormarknaden.

Övning: Fem meningar med formuleringsfraser

Använd andra verb för att skriva fem meningar.