Y En adverbial uttal som ersätter ordförandesätt

Det franska adverbiala pronomenet y är så liten att du kanske tror att dess roll i en mening inte är så viktig, men faktiskt är det tvärtom. Detta brev är oerhört viktigt på franska. Y hänvisar till en tidigare nämnd eller implicit plats; det översätts normalt som "där" på engelska. 

Använda "Y" på franska

På franska, brevet y ersätter vanligtvis en preposition fras som börjar med något liknande à, chez, eller dans (vid, i eller i), som visas i dessa exempel, där den engelska meningen eller meningarna följs av den franska översättningen:

 •  Går du till banken idag? Nej, jag kommer (dit) imorgon. > Tu vas à la banque aujourd'hui? Icke, j'y vais demain.
 • Vi ska till butiken. Vill du dit)? > Nous allons au magasin. Tu veux y aller?
 • Han var hemma hos Jean. Han var där. > Il était chez Jean. Il y était.

Observera att "där" ofta kan utelämnas på engelska, men y kan aldrig utelämnas på franska. Je vais (Jag går) är inte en fullständig mening på franska; om du inte följer verbet med en plats, måste du säga J'y vais.

Använd "Y" för att ersätta ett substantiv

Y kan också ersätta à + ett substantiv som inte är en person, till exempel med verb som behöver à. Observera att på franska måste du inkludera endera à + något eller dess ersättning y, även om motsvarigheten kan vara valfri på engelska. Du kan inte ersätta substantivet med ett objektpronomen, som visas i följande exempel:

 • Jag svarar på ett brev. Jag svarar (på det). > Je réponds à une lettre. J'y réponds.
 • Han tänker på vår resa. Han tänker på det. > Il pense à notre resa. Il y pense.
 • Du måste följa lagen. Du måste följa det. > Tu dois obéir à la loi. Tu dois y obéir.
 • Ja, jag deltog i mötet. Ja, jag deltog (det). > Oui, j'ai assisté à la réunion. Oui, j'y ai assisté.
 • Jag kommer att tänka på ditt förslag. Jag tänker på det. > Je vais réfléchir à votre-förslag. Je vais y réfléchir.

I de flesta fallen, à + person får endast ersättas av ett indirekt föremål. När det gäller verb som inte tillåter föregående indirekta objektpronomen kan du dock använda y, som i detta exempel:

 • Var uppmärksam på honom. > Fais uppmärksamhet à lui, Fais-y uppmärksamhet.

"Y" Do's and Don'ts

Anteckna det y brukar inte ersätta à + verb, som i dessa exempel, som visar rätt sätt att skapa denna konstruktion:

 • Jag tvekar att berätta sanningen. Jag tvekar att berätta det. > J'hésite à dire la vérité. J'hésite à la dire.
 • Jag fortsätter att läsa Balzac. Jag fortsätter att läsa honom. > Du fortsätter à lire Balzac. Du fortsätter à le lire.

Y finns också i uttryck il y a, on y va, och allons-y, som översätter till engelska som "det finns", "låt oss gå" respektive "låt oss gå".