Varför fastnar inte lim på insidan av flaskan?

De flesta lim fäster sig inte på insidan av flaskan eftersom det behöver luft för att kunna ställas in. Om du lämnar locket från flaskan eller när flaskan närmar sig den tomma så att mer luft finns i flaskan, kommer limet att bli klibbigare.

Vissa typer av lim kräver en annan kemikalie än den som finns i luften. Dessa typer av lim kommer inte att fastna på flaskan även om du lämnar locket av.

I vissa fall finns det ett lösningsmedel i limet som hjälper till att hålla molekylerna i limet från att tvärbinda (bli klibbiga). Limmet stelnar inte i flaskan eller håller sig fast vid det på grund av lösningsmedlet. Lösningsmedlet avdunstar i en halvtom flaska lim, men detta begränsas av utrymmet i flaskan.

Om du någonsin har lämnat locket från en flaska lim, vet du att det kan klara sig bra när kompositionen har haft en chans att sätta upp! Detta inträffar också när en flaska lim är nära tom. Luften i flaskan förtjockar limet och gör så småningom produkten oanvändbar.