Varför är det så svårt att bli av med sängbuggar?

Bedbugs är notoriskt svåra att eliminera och de är tyvärr på väg upp. Lyckligtvis finns det några sätt att lindra angrepp i en sängbugg, men kort för att återföra hårda insektsmedel som DDT finns det inga absoluta garantier för en fullständig eliminering av sängbugg.

De verkar oövervinnliga

Det finns flera skäl till varför det är så svårt att eliminera sängbuggar. Dessa små buggar multiplicerar snabbt och de kan gå långa perioder utan deras föredragna måltid: mänskligt blod.

Sängbuggar är härdiga, små, platta, linser i stora storlekar som är skickliga på att pressa sig in i små utrymmen. De finns ofta gömda bakom lösa tapeter eller under golvskivor och elektriska brytplattor. För att framgångsrikt eliminera ett angrepp måste du hitta och döda varje livskraftigt sängbugg, vilket inte är en enkel uppgift.

Bed buggar multiplicerar snabbt. En enda kvinna kan lägga 500 ägg under sitt liv och inom några månader kan avkomman också reproducera sig. Några buggar introducerade i en ny miljö kan öka exponentiellt. Beroende på förhållanden kan sängbugg producera tre till fyra generationer på ett år. Bed buggar reproducerar snabbast i temperaturer mellan 70 och 82 grader Fahrenheit, vilket råkar vara det område där de flesta människor behåller sina termostater.

Bed buggar kan gå en anmärkningsvärt lång tid utan utfodring, om ingen värd är närvarande för att förse dem med nödvändiga blod måltider. Forskare har dokumenterat att vuxna sängbuggar kan leva upp till 550 dagar, men vanligtvis närmare ett år utan att äta, och nymfer kan pågå i månader. Så helt enkelt att lämna en angripen bostad obebodd i några månader i hopp om att svälta dem ut gör ingenting för att avskräcka de små frilastarna.

Hur svårt är det att bli av med sängbuggar?

Det är några saker du kan försöka för att ta bort en sängbugg angrepp från ditt hem. Det finns specialiserade utrotare, hinder för att förhindra att din madrass är ett permanent hem för buggar och god, gammaldags, topp-till-botten rengöring som du kan göra för att befria ditt hus från ett angrepp.

Eftersom problemet med sängbugg har återgått igen under de senaste åren, så har tillströmningen av specialiserade sängbugg utrotare. Exterminators är experter på skadedjursbekämpning och kan vara ett mycket genomförbart alternativ för att eliminera ett problem med sängbugg. En nackdel med utrotning är att sängbugg kan känna kemisk lukt och kan undvika områden där rengöringsmedel eller till och med bekämpningsmedel har applicerats. Vissa forskare tror att sängbuggar också har utvecklat en resistens mot vissa insektsmedel. 

Bed buggar gillar att leva bredvid sin måltidskälla. Eftersom de flesta vägglöss slår på natten är din säng en bra livsmiljö för dem. För att skydda din madrass från ett angrepp eller för att bromsa en madrass angrepp som kan ha inträffat, kan du köpa en madrassöverdrag eller ett hölje för att avskräcka buggar från att göra ett permanent hem i din säng eller fånga buggarna inuti höljet.

Det absolut bästa sättet att befria en bostad av sängbugg är att rengöra eller behandla alla möjliga gömställe som gömmer sig. I ett hem betyder detta att alla kläder, sängkläder, sängkläder och andra tvättbara tyger måste tvättas vid höga temperaturer och med blekmedel där så är lämpligt.

Varje spricka och söm av madrasser och stoppade möbler måste inspekteras och behandlas. Skåplådor måste tömmas och rengöras, och all röran måste avlägsnas för att begränsa gömställen för vilseledande buggar. Sprickor i väggar måste tätas, lösa tapeter fästas eller tas bort, och mattor måste behandlas och dammsugas. Behandlingen kan omfatta förkylning, varm eller kemisk behandling, vanligtvis utförd av en utrotare.