Varför används molalitet istället för molaritet?

Molalitet (m) och molaritet (M) uttrycker båda koncentrationen av en kemisk lösning. Molalitet är antalet mol löst ämne per kilogram lösningsmedel. Molaritet är antalet mol löst ämne per liter lösning. Om lösningsmedlet är vatten och koncentrationen av löst ämne är ganska låg (dvs utspädd lösning) är molalitet och molaritet ungefär densamma. Tillnärmningen misslyckas emellertid när en lösning blir mer koncentrerad, involverar ett annat lösningsmedel än vatten eller om det genomgår temperaturförändringar som kan förändra lösningsmedlets densitet. I dessa situationer är molalitet den föredragna metoden för att uttrycka koncentration eftersom massan av löst ämne och lösningsmedel i en lösning inte förändras.

När man ska använda molalitet och när man ska använda molaritet

Molalitet används när du förväntar dig att det lösta ämnet kan interagera med det lösta ämnet och i följande situationer:

  • För att bestämma en kokpunkt
  • För att bestämma en smältpunkt
  • När man arbetar med kolligativa egenskaper (höjning av kokpunkten, fryspunktsdepression)

Molaritet används för utspädda vattenlösningar som hålls vid en konstant temperatur. I allmänhet är skillnaden mellan molaritet och molalitet för vattenhaltiga lösningar nära rumstemperatur mycket liten och det spelar ingen roll om du använder en molär eller molalkoncentration.

Mer om skillnaden mellan molalitet och molaritet