Varför kallas Krebs-cykeln en cykel?

Krebs-cykeln, även känd som citronsyrecykeln eller trikarboxylsyracykeln, är en del av en serie kemiska reaktioner som organismer använder för att bryta ner mat till en form av energi som celler kan använda. Cykeln inträffar i mitokondrierna i celler och använder 2 molekyler av pyruvinsyra från glykolys för att producera energimolekylerna. Krebs-cykeln bildar (per två molekyler pyruvinsyra) 2 ATP-molekyler, 10 NADH-molekyler och 2 FADH2 molekyler. NADH och FADH2 producerad av cykeln används i elektrontransportsystemet.

Varför det är en cykel

Slutprodukten från Krebs-cykeln är oxaloättiksyra. Det är en cykel eftersom oxaloättiksyra (oxaloacetat) är den exakta molekylen som krävs för att acceptera en acetyl-CoA-molekyl och starta ytterligare en tur i cykeln.