Varför finns inte vatten på det periodiska bordet?

Den periodiska tabellen över element inkluderar endast enskilda kemiska element. Vatten finns inte på det periodiska systemet eftersom det inte består av ett enda element.

Ett element är en form av materia än som inte kan brytas ner i enklare partiklar med några kemiska medel. Vatten består av väte och syre. Den minsta partikeln av vatten är en vattenmolekyl som består av två väteatomer bundna till en syreatom. Dess formel är H2O och det kan delas upp i dess komponenter, så att det inte är ett element. Väte- och syreatomerna i vatten innehåller inte samma antal protoner som varandra - de är olika ämnen.

Kontrast detta med en klump av guld. Guldet kan finfördelas, men den minsta partikeln, guldatomen, har samma kemiska identitet som alla andra partiklar. Varje guldatom innehåller exakt samma antal protoner.

Vatten som element

Vatten ansågs vara ett element i vissa kulturer under en mycket lång tid, men detta var innan forskare förstod atomer och kemisk bindning. Nu är definitionen av ett element mer exakt. Vatten anses vara en typ av molekyl eller förening.