Varför tullar är att föredra framför kvoter

Varför föredras taxor framför kvantitativa begränsningar som ett sätt att kontrollera import?

Tariffer och kvantitativa begränsningar (vanligtvis kända som importkvoter) tjänar båda syftet med att kontrollera antalet utländska produkter som kan komma in på den inhemska marknaden. Det finns några orsaker till att tullar är ett mer attraktivt alternativ än importkvoter.

Tariffgenererade intäkter

Tariffer genererar intäkter för regeringen. Om den amerikanska regeringen sätter 20 procents tullar på importerade indiska cricketfladder, samlar de 10 miljoner dollar om 50 miljoner dollar indiska cricketfladder importeras på ett år. Det kan låta som en liten förändring för en regering, men med tanke på de miljontals olika varor som importeras till ett land börjar antalet öka. Under 2011 samlade till exempel den amerikanska regeringen in 28,6 miljarder dollar i tullintäkter. Detta är intäkter som skulle gå förlorade till regeringen om inte deras importkvotsystem tar ut en licensavgift för importörer.

Kvoter kan uppmuntra korruption

Importkvoter kan leda till administrativ korruption. Anta att det för närvarande inte finns någon begränsning för att importera indiska cricketfladdermöss och 30 000 säljs i USA varje år. Av någon anledning beslutar USA att de bara vill ha 5 000 indiska cricketfladder som säljs per år. De kan sätta en importkvot till 5 000 för att uppnå detta mål. Problemet är hur bestämmer de vilka 5 000 fladdermöss som kommer in och vilka 25 000 inte? Regeringen måste nu berätta för någon importör att deras cricketfladder kommer att släppas in i landet och berätta för någon annan importör än han inte kommer att bli. Detta ger tullmyndigheterna mycket makt, eftersom de nu kan ge tillgång till gynnade företag och neka tillgång till dem som inte är gynnade. Detta kan orsaka ett allvarligt korruptionsproblem i länder med importkvoter, eftersom de importörer som valt att uppfylla kvoten är de som kan ge mest fördelar till tullmyndigheterna.

Ett tullsystem kan uppnå samma mål utan möjlighet till korruption. Tariffen är satt till en nivå som får priset på cricketfladdermössen att stiga tillräckligt så att efterfrågan på cricketfladder falla till 5 000 per år. Även om tullarna kontrollerar priset på en vara, kontrollerar de indirekt mängden som såldes av det där varan på grund av samspelet mellan utbud och efterfrågan.

Kvoter mer sannolikt att uppmuntra smuggling

Importkvoter orsakar mer smuggling. Både tullar och importkvoter kommer att orsaka smuggling om de är inställda på orimliga nivåer. Om taxan för cricketfladder är inställd på 95 procent, är det troligt att folk kommer att försöka smyga fladdermännen till landet olagligt, precis som de skulle göra om importkvoten bara är en liten bråkdel av efterfrågan på produkten. Så regeringar måste sätta tullar eller importkvoter på en rimlig nivå.

Men vad händer om efterfrågan ändras? Anta att cricket blir en stor modefluga i USA och alla och deras granne vill köpa en indisk cricketträ? En importkvot på 5 000 kan vara rimlig om efterfrågan på produkten annars skulle vara 6 000. Över natten antar dock att efterfrågan nu har hoppat till 60 000. Med en importkvot kommer det att bli enorma brister och smuggling i cricketfladder kommer att bli ganska lönsam. En taxa har inte dessa problem. En taxa ger inte en fast gräns för antalet produkter som kommer in. Så om efterfrågan ökar kommer antalet sålda fladdermöss att öka och regeringen samlar in mer intäkter. Naturligtvis kan detta också användas som ett argument mot tariffer, eftersom regeringen inte kan säkerställa att antalet import förblir under en viss nivå.

Tariffen mot kvotens bottenrad

Av dessa skäl anses tullar i allmänhet vara att föredra framför importkvoter. Vissa ekonomer tror dock att den bästa lösningen på problemet med tullar och kvoter är att bli av med dem båda. Detta är inte de flesta amerikaners eller, tydligen, av en majoritet av kongressmedlemmarna, men det är en som innehas av några fri marknadsekonomer.