Varför Döda havet är dött (eller är det?)

När du hör namnet "Döda havet" kanske du inte föreställer dig den perfekta semestern, men den här vattnet har lockat turister i tusentals år. Mineralerna i vattnet tros ge terapeutiska fördelar, plus den höga salthalten i vattnet innebär att det är superlätt att flyta. Har du någonsin undrat varför Döda havet är dött (eller om det verkligen är), hur salt det är och varför så många människor drunknar i det när du inte ens kan sjunka?

Kemisk sammansättning av Döda havet

Döda havet, inbäddat mellan Jordanien, Israel och Palestina, är en av de saltaste vattendropparna i världen. 2011 var dess salthalt 34,2%, vilket gjorde det 9,6 gånger mer salt än havet. Havet krymper varje år och ökar i salthalt, men det har varit tillräckligt salt för att förbjuda växter och djurliv i tusentals år.

Vattnets kemiska sammansättning är inte enhetlig. Det finns två lager som har olika salthaltenivåer, temperaturer och densiteter. Kroppens botten har ett saltlager som faller ut ur vätskan. Den totala saltkoncentrationen varierar beroende på djup i havet och säsongen, med en genomsnittlig saltkoncentration på cirka 31,5%. Under översvämningarna kan salthalten sjunka under 30%. De senaste åren har emellertid mängden vatten som levererats till havet varit mindre än den mängd som förlorats vid förångning, så den totala salthalten ökar.

Saltets kemiska sammansättning skiljer sig mycket från havsvatten. En uppsättning mätningar av ytvattnet fann att den totala salthalten var 276 g / kg och jonkoncentrationen var:

cl-: 181,4 g / kg

mg2+: 35,2 g / kg

na+: 32,5 g / kg

Ca2+: 14,1 g / kg

K+: 6,2 g / kg

Br-: 4,2 g / kg

42-: 0,4 g / kg

HCO3-: 0,2 g / kg

Däremot är saltet i de flesta hav cirka 85% natriumklorid.

Förutom det höga salt- och mineralinnehållet släpper Döda havet ut asfalt från sipprar och avsätter det som svarta stenar. Stranden är också kantad med haliter eller saltstenar.

Varför Döda havet är dött

För att förstå varför Döda havet inte stöder (mycket) liv, överväga hur salt används för att konservera mat. Jonerna påverkar det osmotiska trycket hos celler, vilket får allt vatten i cellerna att rusa ut. Detta dödar i princip växt- och djurceller och förhindrar svamp- och bakterieceller från att blomstra. Döda havet är inte verkligen död eftersom det stöder vissa bakterier, svampar och en typ av alger som kallas Dunaliella. Algerna levererar näringsämnen för halobakterier (saltälskande bakterier). Karotenoidpigmentet som produceras av alger och bakterier har varit känt för att göra det blå vattnet i havet rött!

Även om växter och djur inte lever i vattnet i Döda havet, många arter kallar livsmiljön runt det deras hem. Det finns hundratals fågelarter. Däggdjur inkluderar harar, sjakaler, stavar, rävar, hyraxer och leoparder. Jordanien och Israel har naturreservat runt havet.

Varför så många människor drunknade i Döda havet

Du kanske tror att det skulle vara svårt att drunkna i vatten om du inte kan sjunka i det, men ett överraskande antal människor stöter på problem i Döda havet. Havets densitet är 1,24 kg / L, vilket innebär att människor är ovanligt flytande i havet. Detta orsakar faktiskt problem eftersom det är svårt att sjunka tillräckligt för att röra vid havets botten. Människor som faller i vattnet har svårt att vända sig och kan andas in eller svälja något av saltvattnet. Den extremt höga salthalten leder till en farlig elektrolytobalans, vilket kan skada njurarna och hjärtat. Döda havet rapporteras vara det näst farligaste stället att simma i Israel, även om det finns livräddare för att förhindra dödsfall.

källor:

  • "Dead Sea Canal". American.edu. 1996/12/09.
  • Bein, A .; O. Amit (2007). "Evolution of the Dead Sea Floating Asfalt Block: Ssimulations by Pyrolisis". Journal of Petroleum Geology. Journal of Petroleum Geology. 2 (4): 439-447.
  • I. Steinhorn, In Situ Salt nederbörd vid Döda havet, Limnol. Oceanogr. 28 (3), 1983, 580-583.