Varför vi verkligen ignorerar varandra offentligt

De som inte bor i städer noterar ofta det faktum att främlingar inte pratar med varandra i offentliga stadsplatser. Vissa uppfattar detta som oförskämt eller kallt; som en grov åsidosättande av eller ointresse för andra. Vissa beklagar hur vi i allt högre grad går förlorade i våra mobila enheter, till synes glömska över vad som händer omkring oss. Men sociologer inser att utrymmet vi ger varandra i den urbana världen tjänar en viktig social funktion, och de kallar denna praxis att ge andra utrymme civil ouppmärksamhet. Sociologer noterar också att vi i själva verket interagerar med varandra för att åstadkomma detta, subtilt men dessa utbyten kan vara.

Key Takeaways: Civil Inattention

  • Civila ouppmärksamhet innebär att ge andra en känsla av integritet när de är offentliga.
  • Vi deltar i civila ouppmärksamhet för att vara artiga och för att visa andra att vi inte är ett hot mot dem.
  • När människor inte ger oss med civil ouppmärksamhet offentligt kan vi bli irriterade eller oroliga.

Bakgrund

Den välkända och respekterade sociologen Erving Goffman, som tillbringade sitt liv med att studera de mest subtila formerna av social interaktion, utvecklade begreppet "civil ouppmärksamhet" i sin bok från 1963. Beteende på offentliga platser. Långt ifrån att ignorera de omkring oss, dokumenterade Goffman genom åratal av att studera människor offentligt att det vi faktiskt gör är låtsas att inte vara medvetna om vad andra gör omkring oss och därigenom ge dem en känsla av integritet. Goffman dokumenterade i sin forskning att civil ouppmärksamhet vanligtvis i första hand innebär en mindre form av social interaktion, som mycket kort ögonkontakt, utbyte av huvudnickar eller svaga leenden. Därefter avviker båda parter vanligtvis sina ögon från den andra.

Funktionen av civil ouppmärksamhet

Goffman teoretiserade att det vi uppnår, socialt sett, med denna typ av interaktion, är ömsesidigt erkännande av att den andra närvarande inte utgör något hot mot vår säkerhet eller säkerhet, och vi håller därför, stillsamt, att låta den andra ensam göra som de snälla du. Oavsett om vi har den första mindre formen av kontakt med en annan offentligt eller inte, är vi förmodligen medvetna, åtminstone perifert, om både deras närhet till oss och deras uppförande. När vi riktar blicken bort från dem ignorerar vi inte oförskämt, utan visar faktiskt respekt och respekt. Vi erkänner andras rätt att vara ensam, och på detta sätt hävdar vi vår egen rätt till samma sak.

I sitt skrivande om ämnet betonade Goffman att denna praxis handlar om att bedöma och undvika risk och att visa att vi själva inte utgör någon risk för andra. När vi ger andra civil uppmärksamhet sanktionerar vi deras beteende effektivt. Vi bekräftar att det inte är något fel med det och att det inte finns någon anledning att ingripa i vad den andra personen gör. Dessutom visar vi samma sak om oss själva.

Exempel på civil ouppmärksamhet

Du kanske deltar i civila ouppmärksamhet när du är på ett trångt tåg eller tunnelbana och du hör en annan person ha ett högt, alltför personligt samtal. I den här situationen kan du välja att svara genom att kontrollera din telefon eller ta ut en bok för att läsa, så att den andra personen inte tror att du försöker höra sin konversation.

Ibland använder vi civil ouppmärksamhet för att "rädda ansikte" när vi har gjort något som vi känner oss generade av, eller för att hjälpa till att hantera förlägenhet som en annan kan känna om vi bevittnar dem resa, eller spill eller släppa något. Om du till exempel ser att någon har spillt kaffe över hela kläderna kan du göra ett försök till det inte stirra på fläcken, eftersom du vet att de antagligen redan är medvetna om fläcken, och att stirra på dem skulle bara få dem att känna sig självmedvetna.

Vad som händer när civil ouppmärksamhet inte inträffar

Civila ouppmärksamhet är inte ett problem, utan snarare en viktig del av att upprätthålla social ordning offentligt. Av denna anledning uppstår problem när denna norm bryts. Eftersom vi förväntar oss det från andra och ser det som normalt beteende, kanske vi känner oss hotade av någon som inte ger det till oss. Detta är anledningen till att stirrande eller oöverträffade försök till oönskade konversationer stör oss. Det är inte bara att de är irriterande, utan att de innebär ett hot genom att avvika från normen som säkerställer säkerhet och säkerhet. Detta är anledningen till att kvinnor och flickor känner sig hotade, snarare än smickrade, av dem som kaller dem, och varför det för vissa män helt enkelt att stirra på av en annan räcker för att provocera en fysisk kamp.