Ord gjorda med periodiska tabellelementsymboler

Kemiska elementssymboler är en- och tvåbokstavsförkortningar för elementnamnen. De används för att göra periodiska tabeller och kemiska formler lättare att läsa. Du kan kombinera symbolerna för att skapa ord. Här är en lista med engelska ord gjorda av periodiska symboler för tabellelement. Det finns tusentals ord som kan skrivas med hjälp av dessa symboler, så experimentera för att se om du kan skriva ditt namn eller roliga meddelanden som visar din kemi kunniga.

Ord gjorda av element-symboler

akacior

Acne

Verkan

Agitation

Agnostiker

Alkoholhaltig

Underhållsbidrag

Am

aMERIKANSK

Amish

Amputation

Argentina

Aspirin

ATLANTA

Uppmärksamhet