Du bor i ett uppvärmt universum

Termisk strålning låter som en nördig term du skulle se vid ett fysiktest. Egentligen är det en process som alla upplever när ett objekt avger värme. Det kallas också "värmeöverföring" inom teknik och "svartkroppsstrålning" inom fysik.

Allt i universum utstrålar värme. Vissa saker strålar mycket MER värme än andra. Om ett objekt eller en process är över absolut noll, avger det värme. Med tanke på att utrymmet i sig bara kan vara 2 eller 3 grader Kelvin (vilket är ganska darned kallt!), Att kalla det "värmestrålning" verkar konstigt, men det är en faktisk fysisk process. 

Mäta värme

Termisk strålning kan mätas med mycket känsliga instrument - i huvudsak högteknologiska termometrar. Strålningens specifika våglängd beror helt på objektets exakta temperatur. I de flesta fall är den utsända strålningen inte något du kan se (vad vi kallar "optiskt ljus"). Till exempel kan ett mycket varmt och energiskt objekt stråla mycket starkt i röntgen eller ultraviolett, men kanske inte se så ljust i synligt (optiskt) ljus. Ett extremt energiskt objekt kan avge gammastrålar, som vi definitivt inte kan se, följt av synligt eller röntgenljus.  

Det vanligaste exemplet på värmeöverföring inom astronomifältet vad stjärnor gör, särskilt vår sol. De lyser och avger enorma mängder värme. Yttemperaturen för vår centrala stjärna (ungefär 6 000 grader Celsius) är ansvarig för produktionen av det vita "synliga" ljuset som når jorden. (Solen verkar gul på grund av atmosfäriska effekter.) Andra föremål avger också ljus och strålning, inklusive solsystemobjekt (mestadels infraröd), galaxer, regionerna runt svarta hål och nebulosor (interstellära moln av gas och damm). 

Andra vanliga exempel på termisk strålning i våra vardagsliv inkluderar spolarna på en spishäll när de värms upp, den uppvärmda ytan på ett järn, en bil, och till och med den infraröda utsläppet från människokroppen.

Hur det fungerar

När materialet upphettas, förmedlas kinetisk energi till de laddade partiklarna som utgör strukturen hos den materien. Partiklarnas genomsnittliga kinetiska energi kallas systemets termiska energi. Denna överförda värmeenergi kommer att få partiklarna att svänga och accelerera, vilket skapar elektromagnetisk strålning (som ibland kallas ljus).

I vissa fält används termen "värmeöverföring" när man beskriver produktionen av elektromagnetisk energi (dvs. strålning / ljus) genom uppvärmningsprocessen. Men detta är helt enkelt att titta på begreppet termisk strålning ur ett något annat perspektiv och termerna verkligen utbytbara.

Termisk strålning och svartkroppssystem

Svarta kroppsföremål är de som uppvisar de specifika egenskaperna perfekt absorberande varje våglängd av elektromagnetisk strålning (vilket betyder att de inte skulle reflektera ljus av någon våglängd, därav termen svart kropp) och de kommer också att perfekt avge ljus när de värms upp.

Den specifika toppvåglängden för ljus som släpps ut bestäms i Wiens lag som säger att våglängden för det emitterade ljuset är omvänt proportionell mot temperaturen på objektet.

I de specifika fallen av svarta kroppsföremål är den termiska strålningen den enda "ljuskällan" från objektet.

Objekt som vår sol, även om de inte är perfekta svarta kroppsutsändare, uppvisar sådana egenskaper. Den heta plasman nära solens yta genererar den termiska strålningen som så småningom gör den till jorden som värme och ljus. 

I astronomi hjälper svartkroppsstrålning astronomer att förstå ett objekts inre processer, liksom dess interaktion med den lokala miljön. Ett av de mest intressanta exemplen är det som ges av den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Detta är en kvarvarande glöd från energierna som spenderades under Big Bang, som inträffade för cirka 13,7 miljarder år sedan. Det markerar poängen när det unga universum hade svalnat tillräckligt för att protoner och elektroner i den tidiga "primordial soppa" kunde kombineras för att bilda neutrala väteatomer. Den strålningen från det tidiga materialet är synligt för oss som en "glöd" i mikrovågsregionen i spektrumet.

Redigerad och utvidgad av Carolyn Collins Petersen