Womanhouse

Womanhouse var ett konstexperiment som behandlade kvinnors upplevelser. 21 konststudenter renoverade ett övergivet hus i Los Angeles och förvandlade det till en provokativ utställning från 1972. Womanhouse fick nationell medieuppmärksamhet och introducerade allmänheten idén om feministisk konst.

Studenterna kom från det nya feministiska konstprogrammet vid California Institute of the Arts (CalArts). De leddes av Judy Chicago och Miriam Schapiro. Paula Harper, en konsthistoriker som också undervisade på CalArts, föreslog idéen att skapa en samverkande konstinstallation i ett hus.

Syftet var mer än bara att visa upp kvinnakonst eller konst om kvinnor. Syftet, enligt Linda Nochlins bok om Miriam Schapiro, var att "hjälpa kvinnor att omstrukturera sina personligheter för att vara mer konsekventa med deras önskemål att vara konstnärer och att hjälpa dem att bygga upp sin konst som skapar sina erfarenheter som kvinnor."

En inspiration var Judy Chicagos upptäckt att en kvinnas byggnad hade varit en del av världens Columbian Exposition 1893 i Chicago. Byggnaden ritades av en kvinnlig arkitekt, och många konstverk, inklusive ett av Mary Cassatt, presenterades där.

Huset

Det övergivna huset i det urbana Hollywoodområdet fördömdes av staden Los Angeles. De Womanhouse konstnärer kunde skjuta upp förstörelsen tills efter deras projekt. Studenterna ägnade enorma mängder av sin tid i slutet av 1971 på att renovera huset, som hade trasiga fönster och ingen värme. De kämpade med reparationer, konstruktion, verktyg och städning av rummen som senare skulle hysa sina konstutställningar.

Konstutställningarna

Womanhouse öppnades för allmänheten i januari och februari 1972 och fick en nationell publik. Varje område i huset innehöll ett annat konstverk. 

"Brudtrappa," av Kathy Huberland, visade en skyltdocka brud på trappan. Hennes långa brudståg ledde till köket och blev gradvis gråare och snyggare längs sin längd.

En av de mest berömda och minnesvärda utställningarna var Judy Chicagos "Menstruationsbadrum." Displayen var ett vitt badrum med en hylla med feminina hygienprodukter i lådor och en papperskorg full av använda feminina hygienprodukter, det röda blodet slår mot den vita bakgrunden . Judy Chicago sade att kvinnor emellertid kände på sin egen menstruation skulle vara hur de kände se den avbildad framför dem.

Performance Art

Det fanns också performancekonstverk på Womanhouse, ursprungligen gjort för en all-kvinnlig publik och senare öppnade också för manliga publik.

En utforskning av mäns och kvinnors roller innehöll skådespelare som spelade ”Han” och ”Hon”, som visuellt visades som manliga och kvinnliga könsorgan.

I "Födelsetrilogi" kröp utövare genom en "födelsekanaltunnel" gjord av andra kvinnors ben. Stycket jämfördes med en Wiccan-ceremoni.

De Womanhouse Gruppdynamisk

Cal-Arts-studenterna fick vägledning av Judy Chicago och Miriam Schapiro att använda medvetandehöjning och självundersökning som processer som föregick konstnärskapet. Även om det var ett samarbetsutrymme fanns det meningsskiljaktigheter om makt och ledarskap i gruppen. Några av studenterna, som också var tvungna att arbeta på sina betalande jobb innan de kom till arbetet i det övergivna huset, trodde det Womanhouse krävde för mycket av sin hängivenhet och lämnade dem ingen tid för något annat.

Judy Chicago och Miriam Schapiro var själva oeniga om hur nära Womanhouse bör vara bunden till CalArts-programmet. Judy Chicago sa att saker var bra och positiva när de var på Womanhouse, men blev negativa när de var tillbaka på CalArts campus, på den mandominerade konstinstitutionen.

Filmskapare Johanna Demetrakas gjorde en dokumentärfilm som heter Womanhouse om feministisk konsthändelse. 1974-filmen inkluderar performancekonstverk samt reflektioner från deltagarna.

Kvinnorna

De två huvudrörarna bakom Womanhouse var Judy Chicago och Miriam Shapiro.

Judy Chicago, som bytte namn till det från Judy Gerowitz 1970, var en av de viktigaste figurerna i Womanhouse. Hon var i Kalifornien för att etablera ett feministiskt konstprogram vid Fresno State College. Hennes man, Lloyd Hamrol, undervisade också på Cal Arts.

Miriam Shapiro var i Kalifornien på den tiden och hade ursprungligen flyttat till Kalifornien när hennes man Paul Brach utsågs till dekan på Cal Arts. Han accepterade utnämningen endast om Shapiro också skulle bli fakultetsmedlem. Hon förde sitt intresse för feminism till projektet.

Några av de andra inblandade kvinnorna inkluderade:

  • Tro Wilding
  • Beth Bachenheimer
  • Karen LeCocq
  • Robbin Schiff

Redigerad och uppdaterad med innehåll tillagd av Jone Johnson Lewis.