Andra världskriget kvinnor hemma

I de länder som kämpade andra världskriget avleddes resurser från inhemsk användning till militär användning. Den inhemska arbetskraften föll också, och även om kvinnor fyllde några av öppningarna som lämnats av dem som gick in i militären eller i krigsproduktionsjobb, föll också den inhemska produktionen.

Eftersom kvinnor traditionellt var husets chefer, minskade rationaliseringen och bristen på inhemska resurser tyngre på kvinnor för att rymma. Kvinnors shopping- och matlagningsvanor påverkades av att behöva hantera ransangfrimärken eller andra ransoneringsmetoder, liksom den ökade sannolikheten för att hon arbetade utanför hemmet utöver sitt hemarbete. Många arbetade i volontärorganisationer kopplade till krigsinsatsen.

I USA uppmanades kvinnor av organiserade propagandakampanjer för att öva sparsamhet, att bära matvaror istället för att använda bilen för att bevara däckgummi för krigsinsatsen, att odla mer av familjens mat (till exempel i "Victory Gardens"), att sy och reparera kläder snarare än att köpa nya kläder, samla in pengar för och bidra till krigsobligationer, och i allmänhet att bidra till moralens krigsinsats genom offer.

I USA ökade äktenskapshastigheten kraftigt 1942 och andelen barn födda till ogifta kvinnor ökade med 42% från 1939 till 1945.

Amerikanska propagandaplakater från andra världskriget:

  • Andra världskriget-affischer - segern börjar hemma