Yoohoo! En teateruppvärmning

Detta teaterspel är en energigiv uppvärmning för användning i teaterklass eller med någon grupp som kan använda en energiförskjutning!

Teaterfärdigheter

Ta ledtrådar, samarbete, kooperativ rörelse, ensemblespelning, kvarstående fryst och tyst

material

Återge en kopia av listan över signaler som anges nedan.

Vägbeskrivning / modellering av processen

Be alla deltagare att stå i ett öppet område och lära dem sedan följande rader:

Ledare: Yoo-hoo!

Grupp: Yoo-hoo vem?

Ledare: Du vem…

Förklara att du som ledare kommer att leda dem med ord som föreslår rörelser eller karaktärer och rörelser, så här:

Ledare: Du vem smyga sig som tjuvar.

Sedan upprepar hela gruppen rytmiskt det sista ordet i en viskning sex gånger när de rör sig som anges och sedan säger ”Frys” och fryser på plats:

Grupp: "Tjuvar, tjuvar, tjuvar, tjuvar, tjuvar, tjuvar, frys!"

Ledaren visar sedan nästa rörelse:

Ledare: Yoo-hoo!

Grupp: Yoo-hoo vem?

Ledare: Du som hoppar med rep.