York, Enslaved-medlem i Lewis- och Clark-expeditionen

En medlem av Lewis- och Clark-expeditionen var inte en volontär, och enligt lagen vid den tiden var han tillhörande en annan medlem av expeditionen. Han var York, en afroamerikansk slav som tillhörde William Clark, expeditionens medledare.

York föddes i Virginia cirka 1770, tydligen till slavar som ägs av familjen William Clark. York och Clark var ungefär samma ålder, och det verkar troligt att de hade känt varandra sedan barndomen.

I Virginia-samhället där Clark växte upp, hade det inte varit ovanligt för en kaukasisk pojke att ha en slavpojke som personlig tjänare. Och det verkar som om York uppfyllde den rollen och förblev Clarks tjänare i vuxen ålder. Ett annat exempel på denna situation skulle vara Thomas Jefferson, som hade en livslång slav och "kroppstjänst" som heter Jupiter.

Medan York ägs av Clarks familj, och senare Clark själv, verkar det som om han gifte sig och hade en familj innan 1804, då han tvingades lämna Virginia med Lewis- och Clark-expeditionen.

En skicklig man på expeditionen

På expeditionen fyllde York ett antal roller, och det är uppenbart att han måste ha haft betydande färdigheter som backwoodsman. Han vårdade Charles Floyd, den enda medlemmen av Corps of Discovery som dog på expeditionen. Så det verkar som York kan ha varit kunnig inom gränsöverskridande örtmedicin.

Vissa män på expeditionen utsågs till jägare, dödade djur för de andra att äta, och ibland fungerade York som en jägare, skjutspel som buffel. Så det är uppenbart att han har anförtrotts en musket, men tillbaka i Virginia skulle en slav inte ha tillåtit att bära ett vapen.

I expeditionstidningarna nämns att York är en fascinerande syn för indianerna, som tydligen aldrig sett en afroamerikan tidigare. Vissa indier målade sig själva svarta innan de gick i strid, och de blev förvånade över någon som var svart vid födseln. Clark registrerade i sin dagbok instanser av indier som inspekterade York och försökte skrubba huden för att se om hans svarthet var naturlig.

Det finns andra fall i York-tidskrifterna som uppträder för indierna, vid ett tillfälle som knarrar som en björn. Arikara-folket imponerades av York och hänvisade till honom som "den stora medicinen."

Frihet för York?

När expeditionen nådde västkusten höll Lewis och Clark en röst för att bestämma var männen skulle stanna under vintern. York fick rösta tillsammans med alla de andra, även om begreppet slavröstning skulle ha varit onödigt tillbaka i Virginia.

Händelsen av omröstningen har ofta citerats av beundrare av Lewis och Clark, såväl som av några historiker, som bevis på de upplysta attityderna på expeditionen. Men när expeditionen avslutades var York fortfarande en slav. En tradition utvecklades att Clark hade befriat York i slutet av expeditionen, men det är inte korrekt.

Brev som Clark skrev till sin bror efter expeditionen hänvisar fortfarande till att York var en slav, och det verkar som om han inte befriades på många år. Clarks sonson, i en memoar, nämnde att York var Clarks tjänare så sent som 1819, cirka 13 år efter att expeditionen återvände.

William Clark klagade i sina brev på Yorks beteende, och det verkar som om han kan ha bestraffat honom genom att anställa honom för att utöva menstruationsarbete. Vid ett tillfälle övervägde han till och med att sälja York till slaveri i det djupa söder, en mycket hårdare form av slaveri än den som praktiserades i Kentucky eller Virginia.

Historiker har noterat att det inte finns några dokument som visar att York någonsin hade befriats. Clark hävdade emellertid i ett samtal med författaren Washington Irving 1832 att ha befriat York.

Det finns inget tydligt register över vad som hände med York. Vissa berättelser har honom död före 1830, men det finns också berättelser om en svart man, som sägs vara York, bor bland indier i början av 1830-talet.

Porträtt av York

När Meriwether Lewis noterade expeditionsdeltagarna skrev han att York var, "En svart man med namnet York, tjänare till kapten Clark." För jungfruerna på den tiden skulle "tjänare" ha varit en vanlig eufemism för slav.