Varför torris gör dimma eller röker specialeffekter

Varför du lägger en bit torris i vatten, ser du ett moln av det som ser ut som rök eller dimma på grund av ytan och ner mot golvet. Molnet är inte koldioxid, utan faktiskt vattendimma. 

Hur torr is producerar dimma

Torris är den fasta formen av koldioxid, en molekyl som finns som en gas i luften. Koldioxid måste kylas till minst -109,3 ° F för att bli ett fast ämne. När en bit torris utsätts för luft i rumstemperatur genomgår den sublimering, vilket innebär att den förändras från ett fast ämne direkt till en gas utan att först smälta till en vätska. Under vanliga förhållanden sker detta med en hastighet av 5-10 pund torris som omvandlas till gasformig koldioxid per dag. Inledningsvis är gasen mycket kallare än den omgivande luften. Det plötsliga temperaturfallet får vattenånga i luften att kondensera till små droppar och bildar dimma.

Endast en liten mängd dimma syns i luften runt en bit torr is. Om du tappar torr is i vatten, särskilt varmt vatten, förstärks effekten. Koldioxiden bildar bubblor av kall gas i vattnet. När bubblorna slipper ut vid vattenytan kondenseras den varmare fuktiga luften till massor av dimma.

Dimman sjunker mot golvet både på grund av att den är kallare än luften och eftersom koldioxid är tätare än luft. Efter en tid värms gasen upp, så dimman försvinner. När du gör torris dimma, ökar koncentrationen av koldioxid nära golvet.

Är du redo att prova själv? Så här gör du torris dimma, säkert.