Resurser - Sida 2
Begreppet "SMART-mål" myntades 1954. Sedan dess har SMART-mål blivit populära bland företagsledare, lärare och andra eftersom de arbetar. Den sena ledningsguruen Peter F. Drucker utvecklade konceptet. Bakgrund Drucker var managementkonsult,...
Vid sjunde klass bör eleverna förfina de grundläggande skrivfärdigheterna för brainstorming, utredning, beskrivning, utarbetande och omarbetning. För att finslipa dessa färdigheter, behöver elever på sjunde klass regelbundet träna att skriva...
Vid femte klass utvecklar eleverna grundläggande flytande som författare. För att finslipa sina färdigheter bör femte klassare öva på att stödja påståenden med faktainformation, förmedla information tydligt och skriva berättelser...
Ett av de bästa sätten att få höga betyg är att skapa dina egna prövningstester. Det är lite extra arbete medan du studerar, men om den investeringen resulterar i högre...
Det är inte ovanligt att specialutbildningsstudenter kämpar med att skriva. Dyslexi, dysgrafi och olika slags språkbaserade störningar gör sig själva mycket uttalade när barn lär sig att skriva. Men det...
När du har fastställt ett allmänt mål och tror att du vet varför det tilltalar dig är du redo att skriva det på ett sätt som hjälper dig att få...
Mål, även kända som mål, är det första steget i att skriva en stark lektionsplan. Den här artikeln innehåller beskrivningar av målen med lektionsplanerna, hur man skriver dem, exempel och...
I den här serien om lektionsplaner bryter vi ner de åtta stegen du behöver vidta för att skapa en effektiv lektionsplan för det grundläggande klassrummet. Oberoende övning är det sjätte...
Det finns 8 steg att följa när du skriver en effektiv lektionsplan för grundskoleelever. De tre första områdena att planera är: Mål: Sätt mål för färdigheter och kunskaper som eleverna...
Lektionsplaner är verktyg som används av lärare som ger detaljerade beskrivningar av kursarbete, instruktioner och en läringsplan för en lektion. I mer grundläggande termer är det en steg för steg-guide...